TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin aceasta Nota dorim sa va informam, conform prevederilor legale in vigoare, cu privire la modul in societatea LORECO INVESTMENTS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Com. Balotesti, sat Balotesti, str. Dumbrava Vlasiei nr. 1/A122, parter, camera 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2085/2017, avand Cod Unic de Inregistrare 15901901 (“LORECO”) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • marketing si publicitate cu privire la Ansamblul Rezidential „Dumbrava Vlasiei”;
  • pentru a răspunde solicitărilor transmise de dumneavoastră în baza drepturilor pe care le aveți conform legii în legătură cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

LORECO prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra.

In scopul mentionat mai sus, LORECO va prelucra urmatoarele Date cu caracter personal ale dumneavoastra: nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de LORECO catre avocatul LORECO, in cazul in care este necesar in vederea exercitarii unui drept, ori a executarii unei obligatii ce ii revine Loreco, precum și dumneavoastră la cerere.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pana la exercitarea dreptului de opozitie sau de retragere a consimtamantului, dar nu mai mult de 3 ani de la exprimarea consimtamantului.

Conform prevederilor GDPR si in conditiile prevazute de GDPR, aveti urmatoarele drepturi:

  1. de acces la Datele dumneavoastra cu caracter personal - puteti solicita confirmarea faptului ca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre LORECO, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea.
  2. de rectificare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal – fara intarzieri nejustificate, puteti obtine rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
  3. de stergere a Datelor dumneavoastra cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) - in situatiile reglementate expres de lege puteti obtine stergerea de catre LORECO a respectivelor Date.
  4. de restrictionare a prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege puteti obtine restrictionarea prelucrarii de catre LORECO a Datelor dumneavoastra cu caracter personal. Restrictionarea prelucrarii semnifica faptul ca LORECO se va limita la a stoca Datele dumneavoastra cu caracter personal si nu va efectua alte operatiuni de prelucrare a acestor Date decat cu consimtamantul dumneavoastra sau in alte anumite cazuri expres prevazute de lege (in principal, pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
  5. de a va opune prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal - va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii de catre LORECO a Datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite cazuri prevazute expres de lege (in special, daca prelucrarea este intemeiata pe interesul legitim al LORECO). Daca va exercitati acest drept, LORECO nu va mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal decat daca demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau decat in scop de constatare, exercitare sau aparare a unui drept in instanta.
  6. de portabilitate a Datelor dumneavoastra cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege (respectiv, numai daca prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizata de LORECO prin mijloace automate si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra), puteti primi, intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat dumneavoastra si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
  7. Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile listate la lit. a) – f). de mai sus, va puteti adresa catre LORECO cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail dcp@dumbravavlasiei.ro sau prin posta la adresa Com. Balotesti, sat Balotesti, str. Dumbrava Vlasiei nr. 1/A122, parter, camera 1, jud. Ilfov.
  8. de a depune plangere - puteti depune o plangere, in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii Datelor cu caracter personal competente, fata de modalitatea de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre LORECO. Pentru Romania, autoritatea de supraveghere competenta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.